Huisregels & vragen

Goede afspraken maken goede patiënten.Iedereen heeft graag een vlot verloop voor en tijdens de behandeling. Daarom maken we graag enkele afspraken in de hoop dat iedereen deze wil respecteren.

Pre- en postnatale oefeningen

Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn

Indien u te laat bent, kan de behandeling niet accuraat gebeuren en verschuift u de afspraken van de patiënten die na u komen.

Afwezigheid

Kan u de afspraak niet nakomen, gelieve dit dan indien mogelijk 24 u op voorhand te melden. Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien niet verwittigd, zal de behandeling aangerekend worden. Gelieve steeds te melden indien u bij een andere collega kinesist reeds behandeling heeft gehad. Dit is uitermate belangrijk voor de administratie en de terugbetaling van uw sessies.

Hoe maak ik een afspraak?

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak. Dit kan in de praktijk of telefonisch op het nummer
016/48 83 28 , alle werkdagen van 8.00u - 20.00u. Voor vragen en aanvullende informatie kan u steeds terecht op bovenstaand nummer, of kom langs (zie contact).

Wat breng ik mee bij een eerste consultatie?

  • - Een geldig doktersvoorschrift (opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift)
  • - Klevertje van het ziekenfonds
  • - Gemakkelijke kledij is wenselijk
  • - Eventuele verslagen, medische beeldvorming, longfuncties, goedkeuringen van F of E-pathologie...
  • - Verwittig ons indien u reeds in behandeling bent/was bij een collega. Dit is belangrijk voor uw terugbetaling door de mutualiteit.

Hoeveel behandelingen worden terugbetaald door het ziekenfonds?

Per kalenderjaar hebt u recht voor een bepaalde aandoening op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar aan een verminderde terugbetaling. Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapiebehandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar.

Voor acute problemen (na operaties, acute luchtwegproblemen onder de 16 jaar…) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.

Voor chronische aandoeningen (CF, MS, post CVA, Parkinson…) waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).

De betaling kan gebeuren via bancontact of op het einde van de reeks (ook via overschrijving). Het getuigschrift bestemd voor de mutualiteit wordt u dan bezorgd. Voor een volledig overzicht van alle tarieven en terugbetalingen, surf naar: www.riziv.fgov.be.