BEHANDELINGEN

Kiné Varenberg

Behandelingen

Up-to-date technieken, kennis en ervaring gecombineerd met enthousiasme zorgen er voor dat elke behandeling een unieke  behandeling wordt. Zo geven wij het beste van onszelf om U te helpen en U opnieuw in de best mogelijke conditie te brengen.

Pre- en postnatale oefeningen

Pre- en postnatale oefeningen helpen om het lichaam in conditie te houden, het voor te bereiden op de bevalling en het herstel na de bevalling te versnellen 

De partner wordt bij deze lessen uitgenodigd, zodat hij/zij betrokken is en kan helpen op moeilijke momenten.

Prenatale oefeningen:

• informatie over wat er met het lichaam gebeurt tijdens de bevalling, zodat de toekomstige mama minder gespannen zal zijn

• oefeningen voor de bekkenbodemspieren

• ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken om de weeën op te vangen

• massagetechnieken om spanningen weg te nemen

Postnatale oefeningen:

• versterken de rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren

• helpen om een juiste houding aan te nemen bij de verzorging van het kind

• heropbouw van de conditie (ev. sport specifiek)

Pelvische Reëducatie

Binnen het vakgebied van de kinesitherapie omhelst de pelvische reëducatie de aanpak van verschillende disfuncties in het gebied van het kleine bekken (pelvis). De bekkenbodem kan ofwel te zwak, ofwel te strak gespannen zijn en dit kan zorgen voor problemen.

Dit kan zich dan op verschillende manieren manifesteren:  stressincontinentie, urge-incontinentie, faecale incontinentie, incontinentie na prostatectomie, pijn bij de geslachtsgemeenschap, coccygodynie (pijn in het staartbeen), obstipatie, enuresis nocturna (bedplassen), cystocele (blaasverzakking), rectocele (darmverzakking) of urethrocele (verzakking van de urineleider).

De bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie is een methode waarbij u leert de verschillende spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Hierbij wordt belang gehecht aan proprioceptie (blindelings voelen of je jouw spieren juist aanspant en kan ontspannen), spierkracht en uithouding. De moeilijkheidsgraad wordt verhoogd door houdingsveranderingen en verhoging van de abdominale druk.

Respiratoire revalidatie

Het doel van deze therapie is de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm), of elke belemmering van een normale ademhaling ongedaan te maken. Een normaal ademhalingspatroon nastreven en de patiënt leren zijn ademhaling onder controle te houden is tevens een doelstelling. Ademhalingsoefeningen, leren opgeven van slijmen, de borstkas mobiliseren, het longweefsel weer ontplooien, drainagehoudingen aanleren zijn hier de voornaamste taken van de therapeut.

Lymfedrainage

Het lymfestelsel zorgt ervoor dat onze lichaamscellen zich in een ideale leefomgeving bevinden en daardoor goed kunnen functioneren. Lymfedrainage is daarom een normale functie in ons lichaam, maar deze kan verstoord zijn door ziekte, stress of een ongeval. Lymfedrainage is een manuele massagetechniek die het evenwicht in de vochthuishouding van ons lymfevatenstelsel tracht te herstellen. Hierbij wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen. Lymfedrainage zorgt via het bewerken van de lymfevaten en -knopen voor afvoer van afvalstoffen en afvalvocht waardoor oedeemvorming afneemt. Oedeemvorming kan bv. ontstaan na borstamputaties, circulaire stoornissen.

Manuele therapie

Manuele therapie of ook wel gevorderde (neuro)musculoskeletale revalidatie genoemd is een specialisatie binnen de kinesitherapie, met als doel de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding- en bewegingen te verbeteren. De therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vragengesprek en een uitgebreid functieonderzoek.

De gevonden functiestoornissen van het lichaam, arthrogeen, musculair en/of neurogeen van aard, worden geanalyseerd in relatie tot persoonlijke en externe factoren en vormen zo de indicatie voor manuele therapie.

Gebaseerd op klinisch redeneren wordt een behandelplan opgesteld, waarin de therapeut een aantal specifieke technieken gebruikt:

a) Passieve articulaire-, neurogene- en/of myofasciale technieken
b) Actieve oefentherapie gericht op het oefenen en correct sturen van de voordien verstoorde functie(s)

De behandeling bestaat naast mobilisaties en/of manipulaties tevens uit het geven van instructies, adviezen en oefeningen.

McKenzie therapie

De McKenzie therapie is een methode voor het beoordelen, behandelen en motiveren van patiënten met rug,- nek- en gewrichtsklachten.
Zowel voor de diagnose als voor de behandeling gaat de therapeut kijken naar herhaalde houdingen- en bewegingen die mogelijks een invloed kunnen hebben op het klachtenpatroon van de patiënt. Met behulp van de informatie uit het onderzoek zullen er specifieke oefeningen voorgeschreven worden. De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënt staat hierbij centraal. De McKenzietherapie is een “hands-off” therapie waarbij de patiënt actief wordt betrokken. Indien nodig zal de therapeut de oefeningen met manuele technieken ondersteunen totdat de patiënt zelf aan de slag kan. Het is dus ook de bedoeling de patiënt onafhankelijk van de therapie en therapeut te maken en op die manier de kans op een terugval te verkleinen. Tevens hebben oefeningen die een aantal keer per dag zelf uitgevoerd worden een grotere effectiviteit dan een behandeling één of twee keer per week door de therapeut.

PowerPlate

Power Plate is marktleider op het gebied van de vibratietechnologie. Met behulp van een vibrerende plaat worden trillingen op het lichaam en de spieren overgebracht en een reflexmatige spieraanspanning opgewekt. Hierdoor wordt ook de doorbloeding optimaal gestimuleerd. De pezen worden op rek gebracht en zelfs dieperliggende spieren worden door reflexmatige activering versterkt. Verschillende trainingsprogramma’s werden ontwikkeld waarmee iedereen in staat is het uiterlijk, de conditie en het algemeen welbevinden te verbeteren. Wetenschappelijke onderzoeken beamen de positieve effecten die in de praktijk geobserveerd worden.

Postoperatieve revalidatie

Postoperatieve revalidatie is gericht op patiënten die een operatieve ingreep hebben ondergaan aan het bewegingsapparaat, bv. de wervelkolom, een prothese van heup, knie of schouder, geopereerde sportletsels (kruisbanden, meniscus, bandletsels), botbreuken en traumatologie na een ongeval. De revalidatieperiode start direct na ontslag uit het ziekenhuis en/of na verwijzing door een specialist. Het is belangrijk zo snel mogelijk na de operatie of gipsperiode de mobiliteit en stabiliteit van het aangedane gewricht op een verantwoorde manier te herwinnen.

Hierbij hebben wij als doel de gewrichtsfunctie (knie, heup, rug, enkel, schouder, elleboog) te verbeteren, de pijn te verminderen, de belastbaarheid te verbeteren, de coördinatie en het uithoudingsvermogen te vergroten en de spierkracht te versterken. Via gerichte oefeningen en trainingsschema’s worden de functies die u nodig heeft in het dagelijkse leven, tijdens uw werk en/of hobby’s weer hersteld.

Halewijnlaan 2, B-3060 BERTEM  – info@kinevarenberg.be – Telefoon: 016/48 83 28