AFSPRAKEN

Kiné Varenberg

Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn

Indien u te laat bent, kan de behandeling niet accuraat gebeuren en verschuift u de afspraken van de patiënten die na u komen.

Afwezigheid

Kan u de afspraak niet nakomen, gelieve dit dan indien mogelijk 24 u op voorhand te melden. Op die manier kan de vrijgekomen plaats nog door een andere patiënt(e) worden ingenomen. Indien niet verwittigd, zal de behandeling aangerekend worden. Gelieve steeds te melden indien u bij een andere collega kinesist reeds behandeling heeft gehad. Dit is uitermate belangrijk voor de administratie en de terugbetaling van uw sessies.

Hoe maak ik een afspraak?

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak. Dit kan in de praktijk of telefonisch op het nummer
016/48 83 28 , alle werkdagen van 8.00u – 20.00u. Voor vragen en aanvullende informatie kan u steeds terecht op bovenstaand nummer, of kom langs.

Wat breng ik mee bij een eerste consultatie?

  • Een geldig doktersvoorschrift (opgelet, een behandeling moet starten binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift)
  • Klevertje van het ziekenfonds
  • Gemakkelijke kledij is wenselijk
  • Eventuele verslagen, medische beeldvorming, longfuncties, goedkeuringen van F of E-pathologie…
  • Verwittig ons indien u reeds in behandeling bent/was bij een collega. Dit is belangrijk voor uw terugbetaling door de mutualiteit.

Hoeveel behandelingen worden terugbetaald door het ziekenfonds?

Per kalenderjaar hebt u recht voor een bepaalde aandoening op 18 kinesitherapeutische behandelingen. Nadien kunnen deze behandelingen gewoon verdergaan maar aan een verminderde terugbetaling. Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinestherapeutische behandelingen ondergaan voor datzelfde kalenderjaar.

Voor acute problemen (bv. Na operaties) of bepaalde chronische aandoeningen (bv. Gangrevalidatie na valproblematiek) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathololgie). Men krijgt 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling.

Voor chronische aandoeningen (CF, MS, post CVA, Parkinson…) waarvoor een langdurige behandeling vereist is, geldt een onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).

De betaling

De betaling gebeurt via bancontact of de bancontact app en dit steeds op het einde van de maand. Het getuigschrift bestemd voor de mutualiteit wordt u na betaling bezorgd.

Sinds 2022 zijn al onze kinesitherapeuten gedeconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de tarieven opgelegd door het RIZIV niet hanteren. Onze tarieven kan u op elk moment terugvinden in onze wachtzaal. U ontvangt bij ons nog steeds een terugbetaling van de mutualiteit.

Voor een volledig overzicht hiervan, surf naar: www.riziv.fgov.be.

Halewijnlaan 2, B-3060 BERTEM  – info@kinevarenberg.be – Telefoon: 016/48 83 28